Program rozvoje města k veřejnému projednání dne 3. 6. 2020

Datum: 20. 5. 2020
Kategorie: Ostatní

Veřejné projednání

Program rozvoje města k veřejnému projednání dne 3. 6. 2020

Předkládáme tímto k nahlédnutí nový strategický dokument Program rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020 – 2027, který bude projednáván zastupitelstvem města ve středu 3. 6. 2020.

Zde: /data/File/PRM LB_verejne projednani.pdf