Povinnost nosit roušku na úřadě od 1. 9. 2020

Datum: 31. 8. 2020
Kategorie: Ostatní

Pravidla pro vstup na úřad.

ZAJIŠTĚNÍ  FUNGOVÁNÍ  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU od 1. 9. 2020

  PODATELNA: tel. č.  466 797 064, 466 797 061
  MATRIKA: tel. č. 466 797 065
  MÍSTNÍ POPLATKY: tel. č. 466 797 066
  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: mob. č. 778 005 225

  Další kontakty jsou uvedené na webových stránkách města.

PRAVIDLA PRO VSTUP A POHYB PO BUDOVĚ ÚŘADU

  • KAŽDÝ JE POVINEN PŘI VSTUPU DO BUDOVY NOSIT ROUŠKU
  • DODŽUJTE MEZI SEBOU JEDNOTLIVÉ ODSTUPY 2 M
  • VŽDY POUŽIJTE NA DEZINFEKCI RUKOU STOJAN S DEZINFEKCÍ UMÍSTĚNÝ VLEVO POD SCHODIŠTĚM V BUDOVĚ ÚŘADU
  • PRO JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI ÚŘADU DODRŽUJTE PÍSEMNÉ POKYNY UMÍSTĚNÉ NA DVEŘÍCH JEDNOTLIVÝCH KANCELÁŘÍ
  • PO VYŘÍZENÍ ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZODKLADNĚ OPUSŤTE BUDOVU ÚŘADU.

Kde všude je třeba nosit roušku

Mimořádné opatření od 1. 9. 2020

Mimořádné opatření hromadné akce od 1. 9. 2020