Místní poplatky za odpady a ze psů

Datum: 02. 1. 2019
Kategorie: Ostatní

Projděte si splatnost a výši poplatků za odpady a ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2019 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 600 Kč.
Úleva
ve výši 300 Kč se poskytne dětem do 10 let, osobám, které v letošním roce dosáhnou věku 76 let a osobám bez trvalého pobytu za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatky ze psů (starších 3 měsíců)
Ohlašovací povinnost vzniku poplatkové povinnosti je do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
První pes v RD 150 Kč, druhý a další pes 250 Kč.
První pes v ostatních domech 400 Kč, druhý a další pes 800 Kč.
Držitel je poživatel ID, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů:
První pes v RD 100 Kč, druhý a další pes 200 Kč.
První pes v ostatních domech 200 Kč, druhý a další pes 300 Kč.

 Místní poplatky jsou splatné jednorázově do 30. dubna 2019.

Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 110), v Městsko-lázeňském informačním centru nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č. 19-22824561/0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na tel.:466 797 066, popř. e-mailu: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz.

S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města lazne.bohdanec.cz/urad/vyhlasky-a-narizeni nebo na podatelně městského úřadu.

Na pokladně městského úřadu lze nově platit bezhotovostně platební kartou.

Soubory ke stažení