Místní poplatky za odpad a ze psů

Datum: 08. 1. 2020
Kategorie: Ostatní

Projděte si výši poplatků za odpad a ze psů splatných do 30. 4. 2020.

Poplatek za odpad

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2020 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 600 Kč.

Úleva ve výši 300 Kč se poskytne dětem do 10 let, osobám, které v letošním roce dosáhnou věku 76 let a osobám bez trvalého pobytu za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek ze psů

Nově je vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 
Poplatky ze psů
(starších 3 měsíců):
 
Ohlašovací povinnost vzniku poplatkové povinnosti je do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
První pes v RD 150 Kč, druhý a další pes 250 Kč. 
První pes v ostatních domech 400 Kč, druhý a další pes 800 Kč.

ZMĚNA: Držitel je osoba starší 65 let:
První pes v RD 150 Kč, druhý a další pes 200 Kč. 
První pes v ostatních domech 200 Kč, druhý a další pes 300 Kč.

Místní poplatky jsou splatné jednorázově do 30. dubna 2020.

Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti nebo kartou na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 110), v Městsko-lázeňském informačním centru nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č. 19-22824561/0100. Variabilní symboly zůstávají stejné jako v loňském roce, nebo je obdržíte na tel.:466 797 066, popř. e-mailu: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz.

S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na městském webu nebo na podatelně městského úřadu.

Věra Kohoutková, hospodářsko-správní odbor