Městská knihovna - dotazník

Datum: 10. 4. 2021
Kategorie: Ostatní

dotazník

Vážení čtenáři a návštěvníci místní knihovny,
prosíme, věnujte chvíli svého času následujícím řádkům.
Městský úřad má zpracovánu dokumentaci stavebních úprav 1. NP v č.p. 41 na Masarykově náměstí. Jedná se o prostory, kde v minulosti sídlila pobočka České pošty, s.p. Cílem úprav je přemístění městské knihovny a informačního centra. Abychom přemístění knihovny připravili co nejlépe, dovolujeme se na vás obrátit s prosbou o vyplnění několika otázek.