Město usiluje o převod pozemků přírodního parku Na Lužci

Datum: 11. 12. 2019
Kategorie: Ostatní

Ve středu 4. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Města Lázně Bohdaneč text Memoranda o spolupráci získat ve společném veřejném zájmu bezúplatným převodem z majetku státu pozemky přírodního parku Na Lužci.

Memorandum podepsali zástupci města a Iniciativy Park Na Lužci, jež se zároveň zavázali podpořit žádost o převod pozemků peticí s podpisy občanů.

O pozemky mezi sídlištěm Na Lužci a bohdanečskými hřbitovy usilovalo město opakovaně od roku 2005 do roku 2015. Na konci října letošního roku zveřejnilo Ministerstvo obrany záměr uvedené pozemky prodat, a to za nejvyšší nabídnutou cenu. Rada města Lázně Bohdaneč v této souvislosti bezodkladně požádala o zastavení výběrového řízení. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se na Ministerstvu obrany uskutečnilo jednání za účasti starosty města Vladimíra Šebka, místostarosty Josefa Štěpanovského a právního zástupce města s ředitelem Odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR Ĺubošem Hajdukem, kde bylo dohodnuto, že Ministerstvo obrany zastaví výběrové řízení na prodej pozemků Na Lužci. Současně byla zahájena jednání o možnostech přímého převodu do vlastnictví města, a to jak bezúplatného ve veřejném zájmu, tak úplatného. Nyní připravuje město podklady k dalšímu jednání.

Zelená lokalita Na Lužci je pro Lázně Bohdaneč a jeho obyvatele cenným územím a je v jejich společném zájmu, aby se stala majetkem města. Všichni doufají, že území zůstane nezastavěno, a bude dál veřejně přístupnou relaxační oázou nejen pro obyvatele bohdanečského sídliště.

Lenka Křivská, odbor správy majetku a rozvoje města
Foto: Jaroslav Svoboda