Informace o úhradě a výši místních poplatků za odpady a ze psů

Datum: 05. 1. 2021
Kategorie: Ostatní

Z důvodu zhoršené pandemické situace je možné v současné době oba poplatky hradit pouze bezhotovostně, převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č. 19-22824561/0100. Variabilní symboly zůstávají stejné jako v loňském roce, nebo je obdržíte na e-mailu: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz., případně na tel.:466 797 066.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2021 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 600 Kč.

Úleva ve výši 300 Kč se poskytne dětem do 10 let, osobám, které v letošním roce dosáhnou věku 76 let a osobám bez trvalého pobytu za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatky ze psů (starších 3 měsíců):

Ohlašovací povinnost vzniku poplatkové povinnosti je do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

První pes v RD 150 Kč, druhý a další pes 250 Kč.

První pes v ostatních domech 400 Kč, druhý a další pes 800 Kč.

POZOR: Držitel je osoba starší 65 let

První pes v RD 150 Kč, druhý a další pes 200 Kč.

První pes v ostatních domech 200 Kč, druhý a další pes 300 Kč.

Místní poplatky jsou splatné jednorázově do 30. dubna 2021.

S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města https://lazne.bohdanec.cz/urad/vyhlasky-a-narizeni/ nebo na podatelně městského úřadu.