Informace o rekonstrukci ulice Dukelská

Datum: 10. 3. 2021
Kategorie: Ostatní

V termínu 15. 3. 2021 – 31. 7. 2021 bude ulice Dukelská neprůjezdná

Vážení občané, Město Lázně Bohdaneč plánuje celkovou rekonstrukci ulice Dukelská – silnice, chodníky a veřejné osvětlení. Pro tuto akci již byla vybrána ve veřejné soutěži dodavatelská firma, kterou je Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

V termínu 15. 3. 2021 – 31. 7. 2021 bude ulice Dukelská neprůjezdná.

 

1. Přístup a příjezd k nemovitosti

V uvedeném termínu bude umožněn pouze pěší přístup, nebude možný příjezd automobilem k nemovitostem.

2. Parkování

Občané, kteří mají vjezd k nemovitosti z ulice Dukelská, budou moci využít bezplatné parkování na parkovišti naproti autobusovému nádraží v ul. Pernštýnská (viz. příloha č. 1) na základě parkovací karty. Pro každou jednu bytovou jednotku bude vydána jedna parkovací karta. Počet bytových jednotek je identifikován pomocí www.cuzk.cz. Parkovací karty nebudou vydávány na konkrétní SPZ a budou přenosné. Stávající dopravní značení na parkovišti pro přechodné parkování bude zakryto a bude určeno pouze pro držitele parkovacích karet z ul. Dukelská pro parkování osobních automobilů. Jelikož bude vydáno 39 parkovacích karet, žádáme občany o ohleduplnost při parkování, kapacita parkoviště není neomezená.

3. Řešení svozu TKO

V uvedeném termínu nebude možné svážet odpad od jednotlivých nemovitostí. Z tohoto důvodu budou umístěny dva kontejnery na TKO (viz příloha č. 2) a budou vyváženy 1x týdně v pátek. Na tříděný odpad je možné využít kontejnery na papír a plast umístěné na stávajících stanovištích na nám. Br. Veverkových a v ulici J. Žižky.

4. Kontaktní údaje
  • vedoucí OSMRM
    Bc. Viktor Satori, tel. 605 258 958, e-mail: satori@lazne.bohdanec.cz 
     
  • informace pdf

  • Všichni obyvatele dotčené ulice dostanou podrobnější informace a parkovací karty do schránek.