Bezplatné antigenní testování COVID-19 pro veřejnost

Datum: 24. 2. 2021
Kategorie: Ostatní

Bezplatné antigenní testování pro veřejnost v lázních

Léčebné lázně Bohdaneč se rozhodly vstoupit do projektu celorepublikového dobrovolného plošného testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 a vytvořily v pavilonu Veselý antigenní odběrové místo pro veřejnost.

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. 12. 2020, Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN ze dne 7. 1. 2021, MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN ze dne 28. 1. 2021 a Organizačního opatření VZP ČR č. 54/2020, budou naše lázně do testování zapojeny v rámci sekundární sítě poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť antigenních odběrových center (AOC), kterou tvoří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté.

Kdo se může jít nechat otestovat?
Nechat se otestovat bezplatně v rámci dobrovolného plošného testování prostřednictvím antigenních testů se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz totožnosti a průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě.

Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích.

Vyšetření se neprovádí u osob (pojišťovna výkon neproplatí):
-       u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu
-       u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden PCR test nebo antigenní test s negativním výsledkem.

-       v případě, že by pojišťovna test neuhradila, klient zaplatí lázním 350 Kč

Kde a kdy se testuje?
Léčebné lázně Bohdaneč
Pavilon Veselý
Masarykovo nám. 6
533 41 Lázně Bohdaneč

Pro testování veřejnosti je určen samostatný zvláštní vstup do budovy, který vede přímo do testovací místnosti. Veřejnost nevchází hlavním vchodem do lázní, aby nedocházelo ke styku s ubytovanými klienty.

Pondělí + středa + pátek:
8:00 – 11:00, 12:30 – 14:30
Úterý + čtvrtek: 12:00 – 17:00

Nutnost on-line rezervace termínu: https://llb.cz/o-laznich/antigenni-testovani-pro-verejnost/

Mapa testovacího místa: