Články

Lázně Bohdaneč na Českém rozhlasu

Datum: 17. 5. 2016
Kategorie: Ostatní

Pořad Východočeské výlety z Lázní Bohdanče jste mohli slyšet na Českém rozhlasu Pardubice v neděli 22. 5.

Jaký je vztah mezi územním plánem a Strategií?

Datum: 20. 5. 2011
Kategorie: Koncepční dokumenty (FAQ)

Strategie určuje základní směry rozvoje města v klíčových oblastech jeho života. Územní plán vytváří územní předpoklady pro konkrétní činnosti (např.: podnikání, doprava, bydlení, zemědělství atd.)

Proč je strategie tvořena na roky 2011 – 2027?

Datum: 07. 3. 2011
Kategorie: Koncepční dokumenty (FAQ)

Rozvojové strategie jsou (na rozdíl od krátkodobějších Programů) dokumenty přesahující svým zaměřením jedno volební období. Zpravidla se zpracovávají a přijímají na 10 - 15 let.