Články

Proč je strategie tvořena na roky 2011 – 2027?

Datum: 07. 3. 2011
Kategorie: Koncepční dokumenty (FAQ)

Rozvojové strategie jsou (na rozdíl od krátkodobějších Programů) dokumenty přesahující svým zaměřením jedno volební období. Zpravidla se zpracovávají a přijímají na 10 - 15 let.