Úřední deska

Veřejné projednávání vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování SemtinZone

26. 1. 2018 - 25. 2. 2018 Přílohy

Veřejné nahlížení do návrhu vnějšího havarijního plánu je možné na Odboru správy majetku a rozvoje města, Masarykovo nám. čp. 41, kancelář č. 205 v provozní době Městského úřadu Lázně Bohdaneč.

Kategorie: Úřední deska
Na úřední desce: 26. 1. 2018 - 25. 2. 2018